Lead

May 24 12 1:28 PM

Tags : :

Jedna od obaveznih pripremnih radnji prije izlaska u lovište je provjera posipa sačme na udaljenostima do kojih se realno gađa sačmom. Svaki lovac može da provjeri gustinu sačmenog posipa na svoj način, ali da bi se postignuti rezultati standardizovali na svima razumljivu mjeru, široko je prihvaćen Oberfel - Thomsonov test.

Iako je riječ o krajnje razumljivom i jednostavnom postupku u našim trgovinama ne postoji komplet sa pisanim uputstvom za test. Zato ćete sami morati da nađete komad papira veličine 100x100 centimetara, šablonski linijar sa dve rupe koje su udaljene 35 cm i šablon sa rupom prečnika 12cm. Metak kojim se puca treba da bude sa sačmom veličine 3mm.
Oberfel - Tomsonov test sačmaricaU prazan papir se sa tačno odmjerene daljine od 35 metara, puca jedan metak. U zonu srednjeg pogodka se postavlja i fiksira jedna rupa linijara a u slobodnu rupu koja će opisati kružnicu prečnika 70 cm postavlja se flomaster. U opisanoj kružnici se obilježe i prebroje svi pogodci pri čemu se o tačnosti mora povesti računa.

Predpostavlja se da je dobar rezultat 70% od ukupne količine sačme. Da se ne maltretirate, mi smo u par metaka nabrojali od 210 do 218 komada sačme što je prilično ujednačena količina tako da je broj pogodaka od približno 136 - 140 pogodaka već sasvim dobar rezultat.
Oberfel - Tomsonov test sačmaricaNakon prebrojavanja pogodaka uzmite šablon sa rupom prečnika 12cm upišite kružnicu gdje god ima dovoljno velika praznina u posipu unutar opisane velike kružnice. Ako ukupan broj nije veći od šest može se reći da po testu imate srednje precizno oružje. Šest upisanih malih kružnica je negdje i donja granica kvalitetnog posipa sačme.

Na našem testu mi nismo imali mjesta ni za jedan jedini mali kružić tako da smo zadivili sami sebe.

Ukoliko ste u mogućnosti da nabavite originalan test sa tabelama imaćete priliku da provjerite svoju pušku ali vodite računa o bezbjednosti i tačnoj primjeni uputstava. Rezultat koji je napravila IŽ 27 sa krušikovim metkom običnog punjenja je 142 pogodka sačmom i posip koji nije dopustio upisivanje ni jednog test kruga koji simbolično predstavlja rupu u sačmenom snopu kroz koji ptica ima šansu da se provuče.

Nakon zadovoljavajućeg testa gađali smo u metu koja je bila veličine fazanove koke na daljini od 40 metara sačmenim metkom 2.5mm magnum punjenja. Prebrojali smo dvadeset ZRNA sačme u silueti mete od čega bi u realnim uslovima deset pogodaka završilo u vitalnim zonama. Uzevši u obzir da je koka mršava a daljina četrdeset metara bili smo sasvim zadovoljni. Prilikom ovog testa nije stradalo ni jedno živo biće pa čak ni neka dosadna švraka koja nije ni slutila kakve opasne strelce zadirkuje.

Oberfel - Tomsonov test sačmaricaU saradnji sa Streljačkim klubom SOKO iz Prijedora čitaocima ZRNA dostavljamo rezultat testa po Oberfel Tomsonovom metodu provjere. Želim da izrazim posebnu zahvalnost članovima IPSC sekcije SK SOKO, Veljku Đakoviću, Nemanji Telebakoviću, Srđanu Jovanoviću i Mihajllu Grabovcu na pomoći i strpljenju koje su na moja zakeranja iskazali.

Autor: Mladen Puzigaća

Preuzeto sa  www.zrno.ba